top of page

הזמנת וילונות אונליין

הצעת מחיר תוך 24 שעות - רק למדוד ואנחנו נדאג לכל השאר 

Image by Rahul Chakraborty

איך מודדים? 

לחלון שלכם בבית קיימת מסגרת אלומיניום, במידה ומעוניינים

לעשות וילון רק על מסגרת החלון אז יש לקחת את המידה של האלומיניום ברוחב מקצה לקצה, במידה ומעוניינים לעשות את הוילון מקיר לקיר אז יש לקחת את המידה של רוחב הקיר ואת מידת הגובה של הקיר עד הרצפה, אל תדאגו אנו נחשב כבר את גובה המכפלת כדי שלא ״יטאטא״ לכם את הרצפה, בכל מקרה מצורף לכם תרשים כיצד לבצע את המדידה

bottom of page