top of page

Wood Brandy

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

sciana_vox_profile_kerradeco_wood_brandy

Wood Carbon

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

woodcarbonaranz21.jpg

Stone Moon

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

stonemoonaranz3_01.jpg

Stone Misty

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ / 270 ס"מ

stonemistyaranz_21.jpg

Concrete

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ / 270 ס"מ

concretearanz1.jpg

African Wood

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

affricanwoodaranz21-e1549957719140.jpg

Wood Vintage

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

sciana-kerradeco-wood-vintage2020-aranz2

Desert Stone

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

dessertstonearanz11.jpg

Stone Anthracite

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ / 270 ס"מ

sciana-kerradeco-stone-anthracite2020-ar

Loft Rusty

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

loftrustyaranz31.jpg

Loft Concrete

חיפוי קיר פולימרי בעובי 9 מ"מ, נגד מים 100% עמיד בפני כימיקלים, חסין אש (תקן אש ישראלי)  מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 0.295 ס"מ

אורך פלטה: 135 ס"מ

FB_IMG_1540019049535.jpg

Concrete Mash

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Concrete-Mash_Modern_medium-1.jpg

Concrete Dark

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Concrete-Dark_Modern_medium-1.jpg

Black Stripes

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Black-Stripes_Classic_medium-1.jpg

Warm Fabric

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Warm-Fabric_Classic_medium1-1.jpg

Stave Wood

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Stave-Wood_Classic_medium-1.jpg

Larix Decor

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Larix-Decor_Classic_medium-1.jpg

Red Brick

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Red-Brick_Classic_medium-1.jpg

Pink Flaming

חיפוי קיר פולימרי בעובי 4.2 מ"מ, 100% נגד מים, קל להתקנה, מגיע במבחר גוונים, פלטות גדולות במיוחד להתקנה מהירה, מתאים לחדרים רטובים / חלל ציבורי / חדרי שינה ועוד (המוצר ניתן להתקנה עצמית)

רוחב פלטה: 33 ס"מ

אורך פלטה: 265 ס"מ

Pink-Flaming_800x570-1.jpg

SPEY

חיפוי קיר מעץ טיק אמיתי, המאופיין בקווים ישרים, בעל מראה כפרי הגורם לחיפוי להיות בעל נוכחות בכל סביבה 

רוחב פלטה: 63 ס״מ

אורך פלטה: 20 ס"מ

עובי מקסימלי: 40 מ״מ

spey.jpg

ARRAN

חיפוי קיר מעץ טיק אמיתי בעל מראה מעוגל, לא מעובד הנותן לחיפוי לוק מיוחד

רוחב פלטה: 63 ס"מ

אורך פלטה: 20 ס"מ

עובי מקסימלי: 50 מ״מ

arran.jpg

GLEN

חיפוי קיר מעץ טיק במראה טבעי, לא מעובד עם כל הניואנסים הצבעוניים והטבעיים של עץ הטיק

רוחב פלטה: 63 ס"מ

אורך פלטה: 20 ס"מ

עובי מקסימלי: 40 מ״מ

glen.jpg

ORKNEY

חיפוי קיר מעץ טיק מנוסר בעל גוונים שונים, הנותנים מראה לא מלוטש ולא מעובד המקנה נראות מיוחדת

רוחב פלטה: 63 ס"מ

אורך פלטה: 20 ס"מ

עובי מקסימלי: 40 מ״מ

orkney.jpg

DEVERON

חיפוי קיר מעץ טיק לא מעובד, בעל מראה של עצים צרים ולא אחידים למראה מודרני אך לא מלוטש

רוחב פלטה: 63 ס"מ

אורך פלטה: 20 ס"מ

עובי מקסימלי: 40 מ״מ

deveron.jpg
bottom of page